Projekt cyklostezek

PROJEKT CYKLOSTEZEK

 

..
Mikroregion Roketnice nechal vypracovat studii proveditelnosti cyklistických tras. V území byly vytipovány bezpečné cesty pro pěší a cyklisty, které budou umožňovat
obyvatelům obcí využít kolo k dopravě při cestách do škol a do zaměstnání.
Vzhledem k poloze území byly řešeny vazby na nejdůležitější centra, tzn. především do Brna, Rousínova… Současně jsou pokryty vztahy mezi jednotlivými členskými obcemi.

 

Rozdělení do úseků

detail Podolí

detail Tvarožná

detail Mokrá

detail Kovalovice