Mikroregion Roketnice

O mikroregionu

Mikroregion Roketnice tvoří osm obcí: Hostěnice, Kovalovice, Podolí, Pozořice, Sivice, Tvarožná, Velatice, Viničné Šumice.
Rozkládá se východně od města Brna na rozhraní Drahanské vrchoviny a Dyjsko-svrateckého úvalu. Svůj název odvozuje od stejnojmenného potoka pramenícího v jeho středu - potoka Roketnice.               
Je zajímavý svojí zeměpisnou polohou, z níž se odvíjí pestrost přírodních podmínek a turistických aktivit. Jeho severní výrazně lesnatou část zaujímá přírodní park Říčky a chráněná krajinná oblast Moravský kras. Jižní rovinatější část území náleží do památkové zóny bitvy u Slavkova. Na západě hraničí katastrem obce Podolí s krajským městem Brnem, na východě s okresem Vyškov.