Prezentace projektů obcí

Prezentace úspěšných projektů v Mikroregionu Roketnice

Mikroregion Roketnice se rozhodl realizovat projekt "Prezentace úspěšných projektů      v Mikroregionu Roketnice", jehož hlavním cílem je úspěšné projekty (Best Practices) zaměřených na obnovu a rozvoj obcí v Mikroregionu Roketnice prezentovat široké          i odborné veřejnosti. Za tímto účelem byly vytvořeny videoprezentace jednotlivých projektů.