Závěrečné účty


Schválený závěrečný účet Mikroregionu Roketnice za rok 2023.pdf

FIN

Rozvaha

Výkaz zisku a ztráty

Příloha 

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 

Inventarizační zpráva 


Závěrečný účet Mikroregionu Roketnice za rok 2022.pdf

FIN

Rozvaha

Výkaz zisku a ztráty

Příloha

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

inventarizacni zpráva


Závěrečný účet DSO Mikroregionu Roketnice za rok 2021.pdf

FIN

Rozvaha

Výkaz zisku a ztráty

Příloha

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021

Inventarizační zpráva  MR 2021


Závěrečný účet DSO Mikroregionu Roketnice za rok 2020

FIN

Rozvaha

Výkaz zisku a ztráty

Příloha

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020

Inventarizační zpráva MR 2020


Závěrečný účet DSO Mikroregionu Roketnice za rok 2019

FIN

Rozvaha

Výkaz zisku a ztráty

Příloha

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření MR za rok 2019

Inventarizační zpráva MR 2019

_____________________________________________________________________

Závěrečný účet DSO Mikroregionu Roketnice za rok 2018

FIN

Rozvaha

Výkaz zisku a ztráty

Příloha

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření MR za rok 2018

Inventarizační zpráva MR 2018

______________________________________________________________________

Závěrečný účet DSO Mikroregion Roketnice za rok 2017

FIN

Rozvaha

Výkaz zisku a ztráty

Příloha

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření MR za rok 2017

Inventarizační zpráva MR 2017

______________________________________________________________________

Závěrečný účet DSO Mikroregion Roketnice za rok 2016

FIN

Rozvaha

Výkaz zisku a ztráty

Příloha

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření MR za rok 2016

Inventarizační zpráva MR 2016