Mapový portál

Mapový portál zobrazuje současné i historické mapy našeho mikroregionu. Změnou průhlednosti (symbol oka) lze tyto mapy atraktivně porovnávat a sledovat tak vývoj krajiny, rozlohu obcí apod.

Další mapové vrstvy, které může každý uživatel zobrazit, jsou:
- přesné vymezení území mikroregionu
- území členských obcí včetně základních charakteristik
- katastrální mapa (lze zapnout až po přiblížení v mapě)
- zajímavosti (interaktivní vrstva - kliknutím na symbol se lze dozvědět více)
- cyklistické trasy

Do mapového portálu vstupte kliknutím na tento odkaz:
http://www.geosense.cz/geoportal/mikroregion-roketnice/

Vstup do mapového portálu